Κάσιος ΚΟΙΝΣΕΠ

Ποιοι είμαστε

Spread the love

 

Ο βασικός λόγος που δημιουργήθηκε η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» ήταν και
είναι αφενός η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω δράσεων που συμβάλουν
στην ανάπτυξη του νησιού και αφετέρου η στήριξη του Δήμου, σε δράσεις,
για τις οποίες υπάρχει η βούληση του Δήμου να τις υλοποιήσει, αλλά λόγω
έλλειψης προσωπικού ή και λόγω αδυναμίας πρόσληψης προσωπικού, δεν
είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους.

Σε αυτή την περίπτωση, η «ΚΑΣΙΟΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ» έχει τη δυνατότητα να προσλάβει το απαιτούμενο προσωπικό για
να υλοποιήσει την όποια δράση έχει αποφασίσει ο Δήμος, συνεργαζόμενη και
σε καμία περίπτωση ανταγωνιζόμενη τον Δήμο, συμβάλλοντας καθοριστικά
στην απασχόληση των κατοίκων και στην ανάπτυξη του νησιού.

Στο σημείο αυτό, σας επισημαίνουμε ότι, με βάση το σκεπτικό της κοινωνικής
οικονομίας, οι ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικού και παραγωγικού σκοπού, στην
κατηγορία όπου ανήκει και η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»: «Αποσκοπούν στην
προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της
απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή
περιφερειακής ανάπτυξης.

Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή
υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία,
η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων,
η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.»

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close